E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Wystąpienia sejmowe Anny Bańkowskiej

W Sejmie głosowano dzis nad prospołecznymi ustawami SLD, których inicjatorem byli posłowie Anna Bańkowska oraz Tadeusz Tomaszewski. Projekty te po wielu miesiącach, a nawet latach, dzięki marszałkowi Jerzemu Wenderlichowi, w końcu trafiły pod obrady wszystkich posłów. Mimo chęci odrzucenia prospołecznych ustaw SLD przez rządzących niektóre z nich będą dalej przedmiotem prac w komisjach sejmowych. 

Zobacz wszystkie wystąpienia poseł Anny Bańkowskiej z 10 lipca 2015 r. - TUTAJ