E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

UKW bez obaw?

 

O Ś W I A D C Z E N I E

W dniu 1 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa ta poprzez zmianę grup dziedzin nauki stawia w trudnej sytuacji UKW w zakresie utrzymania nazwy Uniwersytet.

Nasze wieloletnie lokalne wysiłki mogą zostać zaprzepaszczone. Dlatego mój Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej, chcąc zapobiec niekorzystnej sytuacji dla UKW w Bydgoszczy, zgłosił poprawkę do ustawy w takim kierunku, aby przepisy zmieniające inny sposób kwalifikowania dziedzin nauki wchodziły z pięcioletnim „ vacatio legis”, czyli od 1 października 2016 r.

Pozwoliłoby to UKW spełnić wszystkie wymogi i nie stracić statusu uniwersytetu.

Argumentacja przedstawiona  w imieniu mojego Klubu przez  Panią Poseł Krystynę Łybacką – sprawozdawcę - została przyjęta zarówno przez Ministra Szkolnictwa Wyższego jak i przez Sejm.

Niestety, moja radość trwała krótko, gdyż Senat zgłosił poprawkę przywracającą w tym zakresie wersję przedłożenia rządowego - 18 marca br. Sejm przyjął stanowisko Senatu. 

Stała się rzecz niepokojąca, bowiem tylko ja i mój Klub SLD był przeciw poprawce Senatu, a tym samym głosował zgodnie z interesem UKW.

Żaden poseł z naszego okręgu nie poparł korzystnego dla UKW rozwiązania. 

Wszyscy głosowali zgodnie z wolą Senatu, a tym samym nasz Uniwersytet będzie miał problemy ze zrealizowaniem wytycznych ustawy, bo ma czas do 1 października 2011 r.

Żałuję, że w tej batalii o akademickość naszego miasta zostałam tak bardzo osamotniona.

Anna Bańkowska
Poseł na Sejm RP
21 marca 2011 r.