E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci i osób dorosłych

Anna Bańkowska na gorąco komentując nowe przepisy powiedziała, że z tych zmian nikt dumny być nie może, gdyż konfliktują one środowisko opiekunów różnicując wysokość oferowanej im pomocy ze względu na wiek podopiecznego.

 

 

Świadczenia pielęgnacyjne do zwrotu
W piątek 4 kwietnia br. Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawa realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego - zakłada zwrot odebranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami. Za jej przyjęciem głosowało 431 posłów.

W jakim celu powstała nowa ustawa
Ustawa przywraca świadczenia pielęgnacyjne opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy od lipca 2013 r. decyzją koalicji rządowej mieli prawo jedynie do specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł. Jednak, aby go otrzymać opiekunowie musieli spełnić łączenie dwa warunki: kryterium dochodowego oraz faktycznej rezygnacji z zatrudnienia. Większość opiekunów tych warunków nie była w stanie spełnić, stąd od lipca 2013 r. aż ok 150 tys. opiekunów straciło jakiekolwiek środki do życia. 

Trybunał Konstytucyjny pomógł naprawić błąd

Odebranie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych zakwestionował w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny (wcześniej klub SLD wnioskował o szybkie rozpatrzenie tego wniosku). Trybunał uznał przepisy dotyczące specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego za niekonstytucyjne, nakazując bezzwłoczną zmianę prawa w tym zakresie. 

Rządowy projekt ustawy , co zostanie zmienione
Nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych zakłada zwrot świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami i przywrócenie prawa do zasiłku w wysokości 520 zł, dla ponad 140 tys. opiekunów. 

Prawie wszystkie poprawki SLD odrzucone 

Projekt rządowy był rozpatrywany wraz z projektami autorstwa klubów opozycyjnych (projekt SLD – 1766). W trakcie prac w komisji sejmowej zgłoszono łącznie 18 poprawek. Ostatecznie do ustawy wprowadzono jedynie zmianę zaproponowaną przez SLD, której celem jest umożliwienie opiekunom, których decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasły między 31 grudnia 2012 a 30 czerwca 2013 roku, nabycia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w sytuacji niepodejmowania zatrudnienia. Oznacza to, że prawo do pomocy uzyskają nie tylko ci opiekunowie, którzy faktycznie zrezygnowali z pracy, ale również ci którzy nie podjęli jej ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną. Zainteresowanych będzie nadal obowiązywało kryterium dochodowe. Sejm poparł to rozwiązanie, jednak będzie ono obowiązywało dopiero od 2015 roku. Klub SLD chciał, żeby poprawka weszła w życie wraz z pozostałymi przepisami ustawy.

Nowe prawo – nowe podziały
Po wejściu w życie nowych ustaw (w piątek w Sejmie przyjęto także nowelizację prawa dotyczącą opiekunów niepełnosprawnych dzieci) powstaną trzy kategorie osób uprawnionych do pomocy w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji. 

Pierwszą z nich są rodzice dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości (przed 18. rokiem życia lub 25. rokiem życia, jeśli pobierały naukę). Ta grupa opiekunów obecnie ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 620 zł, plus 200 zł dodatku. Druga z przyjętych dzisiaj ustaw zakłada stopniowe podwyższanie tej kwoty, docelowo do 1300 zł netto w 2016 r. 

Drugą są opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy po spełnieniu kryterium dochodowego będą mieli prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520,00 zł. netto.

Trzecią są opiekunowie, którzy odzyskali prawo do pomocy na podstawie przyjętej dzisiaj ustawy. Ci opiekunowie otrzymają zasiłek w wysokości 520 zł - niezależnie od osiąganego dochodu na członka rodziny.

Podział opiekunów na trzy grupy wcześniej, podczas obrad komisji oraz konferencji prasowych, krytykowała Anna Bańkowska: „Stanie się rzecz niepokojąca. Jeśli Sejm przyjmie w proponowanym kształcie ustawę dotyczącą opiekunów dorosłych niepełnosprawnych i rozwiązania dotyczące opiekunów dzieci niepełnosprawnych to w Polsce będziemy mieli dzielone prawo do świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków nie w zależności od stopnia niepełnosprawności i trudów w opiece, ale od wieku niepełnosprawnego. To jest kategoria zupełnie nie do przyjęcia – mówiła posłanka Sojuszu.

Aktualnie ze świadczeń pielęgnacyjnych korzysta ok. 104 tys. osób (z czego ok 95 tys. to opiekunowie niepełnosprawnych dzieci). Koszty wprowadzania powyższych zmian, jak szacuje rząd, w tym roku to 180 mln zł, w 2015 r. − 865 mln zł, w 2016 r. − ponad miliard zł.

Przemysław Biegański 
Biuro Poselskie
Bydgoszcz, 04.04.2014