E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Przywracamy świadczenia pielęgnacyjne

Poseł Anna Bańkowska podejmuje szereg  inicjatyw na rzecz zmiany krzywdzących przepisów wygaszających z dniem 1 lipca br. wszystkie przyznane przed 1 stycznia 2013 r. świadczenia pielęgnacyjne. Dziś w Warszawie odbyła się konferencja prasowa SLD pt.:  „Przywracamy świadczenia pielęgnacyjne”. 

„Dyskutujemy permanentnie kto wygrał, kto przegrał jakieś wybory, a w tym czasie dziesiątki tysięcy polskich rodzin przeżywają dramaty. Z czego to się bierze? Od pierwszego lipca dziesiątki tysięcy osób straciły prawo do tzw. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad osobami wymagającymi całodobowego zajmowania się nimi. Jest to rzecz niebywała, że opiekunowie osób niepełnosprawnych zostali podzieleni ustawą, którą zaproponował rząd na dwie grupy. Jedni, którzy się opiekują osobami dorosłymi, które stały się niepełnosprawnymi przed pełnoletnością, maja prawo do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na dochód w rodzinie. Natomiast ktoś kto musiał się zając opieką nad osobą niepełnosprawną, dorosłą został od 1 lipca pozbawiony świadczenia pielęgnacyjnego. Ma prawo rzekome do tzw. specjalnego zasiłku ale musi spełnić dwa kryteria. Uwaga dwa kryteria! Dochód w tej rodzinie nie może przekraczać łącznie 623 zł na osobę. Jeśli ktoś ma 625 zł na osobę w rodzinie nie dostanie żadnego świadczenia. Po drugie musi wykazać się dokumentami, że zrezygnował z pracy z tytułu podjęcia opieki nad osobą niepełnosprawną. Chore! Niesprawiedliwe! SLD się z tym absolutnie nie zgadza!”- powiedziała poseł Bańkowska podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

W związku z powyższym Sojusz Lewicy Demokratycznej 23 sierpnia złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o pierwsze czytanie poselskiego projektu o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, który pozwoli zmienić wprowadzone w lipcu kontrowersyjne zapisy prawa.

Anna Bańkowska w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1 sierpnia br. złożyła projekt ustawy, pozwalający zmienić  kontrowersyjne, w kontekście postępującego starzenia się polskiego społeczeństwa, zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. SLD chce, aby specjalny zasiłek opiekuńczy był przyznawany osobie sprawującej opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała po 25 roku życia, bez względu na dochód rodziny osoby wymagającej opieki i sprawującej opiekę , jak również, aby świadczenie to przysługiwało, jeżeli osoby nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki.

TREŚĆ USTAWY PREZENTUJEMY: TUTAJ

Transmisja z dzisiejszej konferencji prasowej 

Na temat działalności Anny Bańkowskiej i inicjatywy ustawodawczej SLD napisali:
- Onet.pl:  Wenderlich: będą prace nad projektem SLD ws. zasiłku opiekuńczego
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz skierowała do konsultacji projekt SLD ws. zmiany zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych - poinformował wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich (SLD).

- Rzeczpospolita.pl: Zasiłek opiekuńczy bez względu na wysokość dochodów
Zdaniem autorki projektu, b. prezes ZUS Anny Bańkowskiej (SLD) zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego są nieludzkie. "Niech sobie będzie podział: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, natomiast nieludzkie jest to, że wprowadzone zostało kryterium dochodowe i że jeszcze trzeba udowodnić, że się nie pracuje, bo ma się osobę niepełnosprawną pod opieką" - oceniła Bańkowska w rozmowie z PAP.

Warto dodać, że sami opiekunowie osób niepełnosprawnych zrzeszają się m.in. na stronie http://wykluczeniopiekunowie.blog.pl/

Paweł Kalinowski
Bydgoszcz, 27.08.2013r.