E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Pakiet Socjalny SLD dla wyższej jakości życia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej posłowie Anna Bańkowska oraz Tadeusz Tomaszewski zapoczątkowali akcję informacyjną na temat działań podjętych przez SLD w obecnej kadencji Sejmu RP. Pierwszym tematem spotkania z dziennikarzami była szeroko rozumiana polityka społeczna.

Posłowie SLD przypomnieli wyborcom o inicjatywach Sojuszu dot. kwestii socjalnych, które zostały złożone w Sejmie w mijającej kadencji, a także wskazali na nowe problemy, które wymagają pilnego rozwiązania.

Posłanka Anna Bańkowska na konferencji prasowej, na której poinformowała o rozpoczęciu akcji, zauważyła,  że wiele rozwiązań, które przedstawił Sojusz w Sejmie niestety utknęło w pracach na poziomie komisji sejmowych. Dla wielu z nich nie było woli politycznej ze strony koalicji rządzącej PO-PSL, by je poprzeć. 
 
Tu wskazała m.in. na projekt dot. podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnej płacy w Polsce. SLD chce także, by te minimalne wynagrodzenie było liczone w wymiarze godzinowym, a nie jak teraz miesięcznie. Lewica zaproponowała w swoim projekcie by było to 11 zł za godzinę. Poseł Tadeusz Tomaszewski dodał, że w lasce marszałkowskiej leżą także projekty ustaw lewicy, które ograniczają umowy zlecenia do 24 miesięcy, a także wprowadzają nowe instrumenty rynku pracy, np. refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla przyjętego pierwszego, drugiego i trzeciego pracownika. Sojusz popiera też postulat środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych w podniesieniu ich świadczeń – w tym celu KP SLD proponował zrównanie zasiłku pielęgnacyjnego (nie jest podnoszony od 2006 r.) ze świadczeniem pielęgnacyjnym.
 
Anna Bańkowska jako „cyniczne” nazwała wykorzystanie niedawno w kampanii prezydenckiej propozycji, zgłoszonej przez Sojusz już 6 lat temu wspólnie z OPZZ, a w tym roku powtórzonej dotyczącej możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu określonego stażu pracy (wg projektu Sojuszu – 40 lat mężczyźni, 35 lat kobiety). Taki projekt obiecywał prezydent Bronisław Komorowski, ale po przegranych wyborach się z niego wycofał.
 
Jako sukces SLD – posłanka Bańkowska – wskazała na ustawę modyfikującą wymiar świadczeń emerytalno-rentowych, dzięki której m.in. młodzi pracownicy będą mieli zapewniony lepszy kapitał początkowy. Ta ustawa weszła w życie 1 maja br.
 

Podsumowanie w skrócie.

Anna Bańkowska wśród najważniejszych inicjatyw klubu wymieniła:

1. Poprawę sposobu obliczania kapitału początkowego dla wielu milionów Polaków (ustawy SLD zostały przyjęte przez Sejm w obecnej kadencji),
2. Ustawę gwarantującą minimalną stawkę za godzinę pracy, 
3. Ustawę podwyższającą minimalne wynagrodzenie za pracę do wysokości połowy wynagrodzenia średniego (ok. 2000 zł brutto), 
4. Ustawę umożliwiającą przejście na emeryturę po 35 (kobiety) lub 40 latach pracy (mężczyźni). Alternatywnie do wieku emerytalnego. 

Tadeusz Tomaszewski przypomniał także o inicjatywie SLD dotyczącej zwiększenia szans ludzi młodych na rynku pracy (refundacje dla osób zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika), konieczności podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego oraz przeciwdziałaniu nadużywania tzw. umów śmieciowych.