E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Nowe korzystne przepisy prorodzinne

Wszystkie kluby wyraziły poparcie dla pomysłu, aby 1 tys. zł miesięcznie otrzymywały rodziny, którym urodzi się dziecko, a które nie mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego, gdyż są bezrobotne lub studiują. Stanowisko klubu SLD przedstawiła Anna Bańkowska:

Gazeta Wyborcza: Anna Bańkowska (SLD) oceniła, że to dobry projekt, jednak - jak podkreśliła - w Polsce nadal brakuje kompleksowej wizji pomocy rodzinie, w tym rozwiązań, które poprawiłyby los wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy ich rodzice pracują na etacie, okazjonalnie, czy też są trwale bezrobotni. Cały tekst: TUTAJ

Bydgoszcz, 23 czerwca 2015 r. 

źródło wideo: videosejm.pl