E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

To nie jest prima aprilis. Wyrejestrowałeś odbiornik RTV - dowód koniecznie zachowaj aż do śmierci!

W Polsce jest około 14,3 mln odbiorników telewizyjnych, jedynie w 4,2 mln gospodarstw domowych są one zarejestrowane. Zaledwie 8 proc. słuchaczy i widzów regularnie płaci abonament. Jednak rząd nie kwapi się, aby ten problem rozwiązać i kolejny już rok pracuje nad nowymi przepisami. O niesprawiedliwości mogą mówić zwłaszcza Ci nieliczni, którzy płacą abonament RTV.

Absurdów w przepisach dotyczących zasad egzekwowania abonamentu RTV jest jednak znaczenie więcej, niż mogłoby się wydawać. Jednym z nich zainteresował biuro poselskie Anny Bańkowskiej pewien mieszkaniec Bydgoszczy. Sprawę skierowaliśmy do Ministerstwa Kultury oraz Przewodniczącego KRRiT. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy od Pana Jana Dworaka co najmniej zaskakuje. 

Treść interpelacji poselskiej:

Szanowna Pani Minister!

Napisał do mnie wyborca, który otrzymał wezwanie do zapłaty za rzekomo nieuregulowany abonament RTV (z odsetkami) za okres ostatnich 4 lat na kwotę przekraczającą 1 tys. zł. Sprawa jest kontrowersyjna, gdyż zainteresowany od ponad 14 lat nie jest już właścicielem mieszkania, którego dotyczy niezapłacony abonament RTV (mieszkanie to sprzedał co potwierdza umową kupna-sprzedaży).

Mimo złożonych wyjaśnień zainteresowany otrzymał informację, że taka sytuacja (sprzedaż mieszkania) nie zwalnia go z konieczności wnoszenia opłat za abonament RTV, gdyż nie przedstawił dowodu wyrejestrowania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.   

Zainteresowany kwestionuje zasadność tej odpowiedzi, gdyż jego zdaniem nie znajduje ona uzasadnia w obowiązujących przepisach. Twierdzi także, że wyrejestrował odbiornik, lecz ze względu na znaczący upływ czasu (14 lat) nie jest w stanie tego udowodnić.

Problem może dotyczyć wielu innych abonentów na terenie kraju, dlatego zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy w opisanej sprawie Poczta Polska słusznie nakłada na zainteresowanego obowiązek zapłaty  abonamentu RTV `dotyczącego lokalu, który sprzedał wiele lat temu. Dlaczego Poczta Polska nie uwzględnia udokumentowanego faktu zbycia mieszkania?
2.  Jaka jest podstawa prawna dochodzenia tej rzekomej należności?
3.  W jaki sposób i czy w ogóle obecne przepisy regulują kwestie wyrejestrowania odbiornika RTV?
4. Czy istnieją jakiekolwiek regulacje prawne, które określają jak długo należy zachować dowód  wyrejestrowania odbiornika RTV?
5. Na jakim etapie są prace nad nowymi przepisami regulującymi zasady opłacania abonamentu RTV?

Bydgoszcz 10 marca 2015 r.

Jan Dworak - przewodniczący KRRiTV informuje, że:

1. Dokumentem regulującym kwestie wyrejestrowania odbiornika jest rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r.  w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. (Jeśli tak jest, to naszym zdaniem, 15 lat temu zainteresowany nie mógł przewidzieć jego treści). 

2. Obecne przepisy nie wskazują okresu przechowywania dokumentacji potwierdzającej wyrejestrowanie odbiornika RTV, "zatem najlepiej zachować je dożywotnio, gdyż Poczta Polska w dowolnym momencie ma prawo upomnieć się o dokument potwierdzający dopełnienie przez Abonenta formalności".  

Do sprawy wrócimy, kiedy nadejdzie odpowiedź od Pani Minister.

Przemysław  Biegański
Dyrektor Biura Poselskiego
Anny Bańkowskiej

Bydgoszcz 1 kwietnia 2015 r.