E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Kolejne spotkanie z seniorami w Fordonie (Foto)

24 marca br. w fordońskim klubie „Heros” odbyło się kolejne spotkanie członków PZERiI (koło w Fordonie) z posłanką na Sejm RP Anną Bańkowską. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor biura poselskiego Przemysław Biegański oraz przewodniczący oddziału okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki.

W wypełnionej po brzegi sali poseł Anna Bańkowska przedstawiła poszczególne inicjatywy ustawodawcze, które złożyła w obecnej kadencji Sejmu RP. Pani poseł zaprezentowała swój ostatni parlamentarny sukces, czyli zaakceptowany przez niemal wszystkich posłów projekt ustawy poprawiający sposób liczenia tzw. kapitału początkowego, stanowiącego istotną cześć emerytury liczonej po nowemu.

Posłanka SLD przybliżyła także przewidywane trendy demograficzne i związane z tym wyzwania dla państwa wobec społeczności senioralnej. Po wystąpieniu posłanki Bańkowskiej przyszedł czas na dyskusję, a członkowie fordońskiego koła PZERiI mieli możliwość zadawania pytań.

Wiele osób pytało z zainteresowaniem o kondycję finansową państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przyszłych emerytur i rent, jak również sposób ich waloryzacji. Na zakończenie spotkania wystąpił znany i lubiany chór męski „Halka”.

Bydgoszcz, 30 marca 2015 r.