E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Co zrobić z dokumentacją płacowo-kadrową pochodzącą z prywatnych archiwów?

Poseł Anna Bańkowska w interpelacji do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwróciła uwagę na problem niehonorowania dokumentacji płacowo-kadrowej po zlikwidowanych zakładach pracy przechowywanej w prywatnych archiwach (jest ich kilkaset w skali kraju). 

Od 2002 r. istnieje obowiązek rejestracji archiwów przechowujących dokumentację płacową. Wszystkie podmioty, które tego obowiązku nie wypełniły uznawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za nielegalne, a dokumenty z nich pochodzące nie są uznawane.  

Problem dotyczy bardzo wielu ubezpieczonych, którzy obecnie potrzebują takiej dokumentacji do prawidłowego obliczenia wysokości kapitału początkowego, a tym samym przyszłej emerytury. 

Treść interpelacji poselskiej poniżej: 

Interpelacja 32057 w sprawie zasad honorowania dokumentacji kadrowo-płacowej

Szanowny Panie Ministrze!

Ponownie powraca problem braku możliwości uzyskania dokumentacji zatrudnieniowo-płacowej osób pracujących przed 1999 r. w zakładach zatrudniających powyżej 20 pracowników, które zostały zlikwidowane lub zbankrutowały. Obecnie dokumenty te są potrzebne w szczególności do wyliczenia kapitału początkowego, często stanowiącego istotną część świadczenia emerytalnego.

W 2002 r. wprowadzono obowiązek rejestracji ok. 500 z ogólnej liczby, tj. ok. 1700 podmiotów przechowujących dokumentację płacowo-kadrową. Niestety, z różnych powodów zarejestrowało się, jak informuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, tylko 208 archiwów podlegających takiemu obowiązkowi. Problem dotyczy zwłaszcza archiwów prywatnych.

W związku z tym, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględnia zaświadczeń płacowo-kadrowych z archiwów nie występujących w rejestrze kłopoty z obliczeniem właściwej wysokości kapitału początkowego i tym samym emerytury może mieć bardzo wielu ubezpieczonych. Co warto podkreślić, nie mieli oni żadnego wpływu na to, gdzie trafiła ich dokumentacja.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Dlaczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie respektuje wszystkich dokumentów kadrowo-płacowych mających cechy oryginału pobranych z każdego typu archiwum?

2. Jakie są przyczyny niezarejestrowania od 2002 r. tak wielu podmiotów (ok. 300) przechowujących dokumentację płacowo-kadrową w Polsce, mimo takiego obowiązku?

3. Czy w ostatnich latach podejmowane były działania wspomagające rejestrację tych podmiotów? Jeśli tak, to jaki był ich efekt?

4. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo, aby pomóc ubezpieczonym w zalegalizowaniu ich dokumentacji płacowo-kadrowa, jeśli trafiła do prywatnego archiwum, które nie zarejestrowało swojej działalności?

5. Czy ubezpieczony, którego dokumentacja płacowo-kadrowa była przechowywana w nierejestrowanym archiwum może w jakikolwiek sposób - np. sądownie „zalegalizować” takie dokumenty?

6. Jak postępuje się z dokumentacją płacowo-kadrową pochodzącą z ok. 1200 podmiotów, które nie miały obowiązku rejestracji?

Z wyrazami szacunku
Anna Bańkowska

Tematem wcześniej zajął się także redaktor Radia PiK Pan Andrzej Krystek - TUTAJ

Bydgoszcz, 31 marca 2015