E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

27.02.2011 - Express Bydgoski "Nie ma promocji leków, są kłopoty z leczeniem"

Pani Redaktor Hanna Walenczykowska o problemach Domów Opieki Społecznej i wysokich cenach leków wynikających z nowej ustawy refundacyjnej. 

Jeśli dyrektorzy domów pomocy kupią farmaceutyki zgodnie z podpisaną wcześniej umową, złamią przepisy ustawy refundacyjnej - twierdzi poseł Anna Bańkowska (SLD), która złożyła interpelację w tej sprawie. - Jeśli kupią leki drożej, postąpią wbrew wcześniej zawartym umowom i ustawie o zamówieniach publicznych.

Poseł Anna Bańkowska poprosiła ministerstwo o analizę prawną i wskazanie dyrektorom DPS-ów przepisów, którymi powinni się kierować. 

Zapytaliśmy w kilku placówkach o to, czy odczuwalna jest już zmiana cen. Niektórzy dyrektorzy twierdzili, że nie, a inni, że minimalnie. Wszystkich jednak obowiązuje tajemnica handlowa, dotycząca podpisanych umów z dostawcami leków. Z danych, które zgromadziła poseł Anna Bańkowska, wynika, że wydatki wzrosły tylko w DPS „Promień Życia”, w którym przebywa około 170 pensjonariuszy.

Więcej w Expressie Bydgoskim - TUTAJ

Bydgoszcz, 27.02.2011 r.