E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Interpelacje

Wystąpienia sejmowe

Zapytania

Sejm

21 Marzec 2011 10:33

Nasze wieloletnie lokalne wysiłki mogą zostać zaprzepaszczone. Dlatego mój Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej, chcąc zapobiec niekorzystnej sytuacji dla UKW w Bydgoszczy, zgłosił poprawkę do ustawy w takim kierunku, aby przepisy zmieniające inny sposób kwalifikowania dziedzin nauki wchodziły z pięcioletnim „ vacatio legis”, czyli od 1 października 2016 r.

Strony