E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Nagrody i wyróżnienia

Sprawozdania poselskie

, , , , , , ,

Anna Bańkowska TV

O mnie

Poseł na Sejm RP VII kadencji,
z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

Od kilkunastu lat jestem mieszkanką Bydgoszczy. Wcześniej mieszkałam z rodziną w Inowrocławiu, gdzie ukończyłam II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej (zostałam wyróżniona honorowym tytułem „Konopniczanin 80-lecia szkoły”). Mam wyższe wykształcenie ekonomiczne. Skończyłam studia magisterskie na Wydziale Handlowo-Towaroznawczym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu – obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Jestem mężatką. Z mężem Zbigniewem poznaliśmy się już w czasie studiów w Poznaniu. Mam dwoje dorosłych dzieci. Córka Magdalena jest lekarzem laryngologiem i onkologiem. Syn Jarosław jest magistrem inżynierii środowiska, ukończył także 4-letnie studia doktoranckie, uzyskując tytuł doktora. Zarówno córka, jak i syn pracują i mieszkają ze swoimi rodzinami w Bydgoszczy. Mam także troje uroczych i kochanych wnucząt: Olgę, Kubę i Wiktora. Wolne chwile spędzam z rodziną, pracując w przydomowym ogródku lub czytając i wypoczywając na działce nad jeziorem.

Po ukończeniu studiów i odbyciu rocznego stażu podjęłam pracę w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Inofama” w Inowrocławiu, gdzie pracowałam ponad 20 lat. Przez szereg lat zajmowałam kierownicze stanowiska, przez 5 lat pełniłam funkcję wicedyrektora ds. ekonomicznych, a po przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę Skarbu Państwa byłam również członkiem Zarządu. 

Od 1989 r. pełnię funkcję posła na Sejm RP X, I, II, III, IV, VI i VII kadencji. W Sejmie dwukrotnie przewodniczyłam komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przez trzy kadencje byłam także wiceprzewodniczącą tej komisji. W latach 1995-1997 pełniłam funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas III kadencji pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej nadzwyczajnej komisji ds. Reformy Ubezpieczeń Społecznych.
W obecnej kadencji reprezentuję Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełnię m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, uczestniczę także w obradach sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Przewodniczę Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jestem członkiem założycielem Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz od wielu lat, należę do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie przez szereg kadencji byłam członkiem Zarządu. Mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, byłam także w Zarządzie Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

W latach 2006-2007 byłam radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wyborach parlamentarnych trzykrotnie uzyskiwałam największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów poszczególnych opcji politycznych (w okręgu wyborczym obejmującym tereny dawnego woj. bydgoskiego). Odpowiednio: w 1993 r. - 40 936 , 1997 r. - 45 547 głosów, w 2001 r. - 51 885 głosów.

Sylwetka Pani Poseł z VI kadencji Sejmu